http://Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
De meeste particulieren zullen vroeg of laat als werknemer met het arbeidsrecht in aanmerking komen. Een veelkomende vraag is de vraag of een arbeidsovereenkomst nu wel of niet beëindigd kan/mag worde...
Lees verder
http://Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht: ik heb schade wie moet de schade betalen Vraag: ik heb schade, wie moet de schade betalen? Antwoord: een benadeelde/slachtoffer dient zijn eigen schade te dragen, tenzij die...
Lees verder
http://Contractenrecht
Contractenrecht
PACTA  SUNT  SERVANDA, ofwel afspraken moeten worden gerespecteerd! Het contracten- of overeenkomstenrecht betreft de tussen twee of meer partijen gemaakte afspraken en daarbij is hoofdregel: partije...
Lees verder
http://Bestuursrecht
Bestuursrecht
Bestuurrecht - Juridische Relaties - Overheid en Burgers Het bestuursrecht regelt de juridische relaties tussen de overheid en de burger. Besluiten van de overheid kunnen de belangen van de burger di...
Lees verder
http://Belastingrecht
Belastingrecht
De fiscale wet- en regelgeving is ingewikkeld en continue aan het veranderen. Teneinde u op deskundige wijze te kunnen adviseren en uw fiscale belangen optimaal te kunnen behartigen is  actuele kennis...
Lees verder
http://Huurrecht
Huurrecht
Adviesbureau Juridisch Raadsman staat zowel huurders als verhuurders bij! Voor de huurder geldt dat hij zich als een goed huurder dient te gedragen Als de huurder zich niet als een goed huurder ged...
Lees verder

Wie zijn wij?

Heeft u juridische hulp of advies nodig?

Wij verstrekken rechtsbijstand en juridisch advies tegen lage tarieven! Ons kantoor is met name interessant voor personen die zelf alle kosten van juridische dienstverlening dienen te betalen, omdat zij niet verzekerd zijn voor de kosten van rechtsbijstand of niet voor een toevoeging (door de overheid gefinancierde rechtshulp) in aanmerking komen.   Het is onze missie om het recht voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom bieden wij rechtshulp en juridisch advies van hoge kwaliteit tegen betaalbare en scherpe tarieven. Het is onze ambitie om op een duidelijke, concrete en begrijpelijke wijze te adviseren. Onze juristen en fiscalisten zijn - omdat zij over jarenlange ervaring en specialistische kennis beschikken - in staat om "OUT OF THE BOX" te denken en daardoor een zaak vanuit alle mogelijke invalshoeken te bekijken zodat een beter inzicht ontstaat. Ons motto is: vertrouwen krijgen, impliceert betrokken, integer en oprecht handelen. Daarbij is transparante, regelmatige en heldere communicatie van essentieel belang. Onze stijl van handelen is: resultaatgericht, pragmatisch, proactief en no-nonsens.  Kunnen wij U helpen? Onze juristen hebben jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van zowel MKB-ondernemers als particulieren. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen klanten in juridische kwesties en geschill...

Laatste nieuws

Bij een aandelenfusie worden aandelen van de Werk-BV geleverd aan de Holding-BV, gevolgd door een emissie (uitgifte) van aandelen van de Holding-BV. D...
Het antwoord op de vraag wanneer een ondernemer zijn eenmanszaak om behoort te zetten in een BV hangt af van diverse factoren. Of een fiscaal voordeel...