arbeidsrecht

De meeste particulieren zullen vroeg of laat als werknemer met het arbeidsrecht in aanmerking komen. Een veelkomende vraag is de vraag of een arbeidsovereenkomst nu wel of niet beëindigd kan/mag worden. Zo wordt duidelijk waar u recht op heeft.

Ontslagen of dreigend ontslag?

Een ontslag op staande voet kan de werkgever niet zomaar geven: daarvoor gelden strenge eisen. Accepteer een ontslag op staande voet nooit zomaar.
Sinds 1 januari 2015 is door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) veel veranderd. De wijzigingen kunnen van belang zijn voor de hoogte van uw transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding) en uw eventuele rechten op een WW uitkering.

Vasstellingsovereenkomst

Als partijen in onderling goedvinden besluiten uit elkaar te gaan dan geschiedt dat meestal door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst dienen de rechten van de werknemer uiteraard gewaarborgd blijven. De juristen van Adviesbureau Juridisch Raadsman helpen u graag bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst: is het ontslagvoorstel dat u van uw werkgever hebt ontvangen redelijk, is de hoogte van de transitievergoeding correct berekend (zijn alle elementen zoals vakantietoeslag, dertiende maand en bonussen erin verwerkt) en op welke onderdelen (zoals concurrentiebeding en opzegtermijn) zijn eventueel aanpassingen nodig.

Loonvordering

In het geval dat de werkgever te laat is met het betalen van het salaris of er zijn problemen met de betaling van het loon, dan zal een loonvordering moeten worden ingesteld (verhalen achterstallig salaris). Bij een loonvordering wordt eventueel via de kantonrechter om doorbetaling van het loon met rente en eventuele wettelijke verhoging verzocht.

Ontslag op staande voet

Staat u als werkgever in uw recht als u een arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen?
Wij hebben als juridisch raadsman ruime ervaring in het geven van advies en ondersteuning ingeval van onder andere:
• regulier ontslag, is er een valide opzeggingsgrond of dringende reden;
• onderhandeling omtrent de transitievergoeding;
• discussies omtrent het concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding.

Arbeidszaken behoren tot de bevoegdheid van de kamer voor kantonzaken van de rechtbanken, zodat u niet verplicht bent om u door een advocaat te laten vertegenwoordigen.

Meer weten? Bel of stuur een e-mailbericht!