Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De meeste particulieren zullen vroeg of laat als werknemer met het arbeidsrecht in aanmerking komen. Een veelkomende vraag is de vraag of een arbeidsovereenkomst nu wel of niet beëindigd kan/mag worden. Zo wordt duidelijk waar u recht op heeft. Ontsl...

Lees meer

Wie zijn wij?

Wij verstrekken rechtsbijstand en juridisch advies tegen lage tarieven! Ons kantoor is met name interessant voor personen die zelf alle kosten van juridische dienstverlening dienen te betalen, omdat zij niet verzekerd zijn voor de kosten van rechtsbi...

Lees meer

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht: ik heb schade wie moet de schade betalen Vraag: ik heb schade, wie moet de schade betalen? Antwoord: een benadeelde/slachtoffer dient zijn eigen schade te dragen, tenzij die schade door een ander is veroorzaakt en die persoon...

Lees meer

Contractenrecht

Contractenrecht

PACTA  SUNT  SERVANDA, ofwel afspraken moeten worden gerespecteerd! Het contracten- of overeenkomstenrecht betreft de tussen twee of meer partijen gemaakte afspraken en daarbij is hoofdregel: partijen moeten trouw blijven aan het door hen gegeven woo...

Lees meer

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Bestuurrecht – Juridische Relaties – Overheid en Burgers Het bestuursrecht regelt de juridische relaties tussen de overheid en de burger. Besluiten van de overheid kunnen de belangen van de burger diep raken. Het materiële bestuursrecht b...

Lees meer

Belastingrecht

Belastingrecht

De fiscale wet- en regelgeving is ingewikkeld en continue aan het veranderen. Teneinde u op deskundige wijze te kunnen adviseren en uw fiscale belangen optimaal te kunnen behartigen is  actuele kennis vereist. Onze fiscalisten zijn daarom voortdurend...

Lees meer

Huurrecht

Huurrecht

Adviesbureau Juridisch Raadsman staat zowel huurders als verhuurders bij! Voor de huurder geldt dat hij zich als een goed huurder dient te gedragen Als de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt dan ligt het in de lijn der verwachting dat de ...

Lees meer