belastingrecht

De fiscale wet- en regelgeving is ingewikkeld en continue aan het veranderen. Teneinde u op deskundige wijze te kunnen adviseren en uw fiscale belangen optimaal te kunnen behartigen is  actuele kennis vereist. Onze fiscalisten zijn daarom voortdurend bedacht en alert op ingrijpende wetswijzigingen en gezaghebbende jurisprudentie.  Onze fiscalisten beschikken over jarenlange praktijkervaring en specialistische kennis en zijn daardoor uw ideale sparringpartner.

De fiscalisten en civilisten van Kantoor Juridisch Raadsman zijn stuk voor stuk professionals op hun terrein.  Zij kunnen u adviseren, begeleiden en bijstaan bij onder meer het omzetten van de eenmanszaak in de BV-vorm (rechtsvormwijziging), het begeleiden van activa/passiva-transacties, het inbrengen (ruisend of geruisloos) van een onderneming in de BV-vorm, het plannen en opzetten van vennootschapsstructuren, alsmede adviseren over de fiscaal meest optimale wijze van bedrijfsopvolging.

Onze fiscalisten kunnen u tevens bijstaan in de volgende kwesties:

  1. het plannen, opzetten, implementeren en reorganiseren van vennootschappelijke structuren;
  2. advisering en begeleiding van de DGA (directeur/grootaandeelhouder) op fiscaal- en civielrechtelijk terrein;
  3. voeren van onderhandelingen met de belastingdienst inzake kwalificatiegeschillen (is er wel of geen sprake van een belastbaar feit);
  4. voeren van onderhandelingen met de belastingdienst inzake geschillen betreffende de aard en omvang van de belastinggrondslag;
  5. opstellen en indienen van bezwaarschriften tegen opgelegde aanslagen;
  6. opstellen en indienen van beroepschriften tegen uitspraken van de belastingdienst;
  7. advisering en begeleiding van vermogende particulieren, met name op het gebied van bedrijfsopvolging, schenkingsrecht en successierecht;
  8. het begeleiden van ondernemers bij boekenonderzoeken en fiscale onderzoeken;
  9. het begeleiden van ondernemers bij onderzoeken naar belastingfraude door de F.I.O.D.;
  10. het voeren van fiscale procedures bij de rechtbanken, gerechtshoven alsmede cassatie bij de Hoge Raad.

Kantoor Juridisch Raadsman ondersteunt klanten tevens met de volgende diensten:

a.   structureren van persoonlijke samenwerkingsvormen;
b.   fiscale analyses en second opinions;
c.   verzoeken om standpuntbepaling belastingdienst;
d.   fraude- en witwaszaken;
e.   bestuursrechtelijke procedures;
f.    aandeelhoudersovereenkomsten;
g.   joint Ventures;
h.   merken en modellen.

Meer weten? Bel of stuur een e-mailbericht!