16 mrt

De TBS-regeling; doel en nut?

Terbeschikkingstellingsregeling is een anti misbruikbepaling. Indien een particulier vermogensbestanddelen bezit die geen deel uitmaken van het verplicht vermogen van een onderneming, dan vormen deze vermogensbestanddelen voor de inkomstenbelasting m...