huurrecht

Adviesbureau Juridisch Raadsman staat zowel huurders als verhuurders bij!

huur overeenkomst
Voor de huurder geldt dat hij zich als een goed huurder dient te gedragen Als de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt dan ligt het in de lijn der verwachting dat de verhuurder zal proberen het huurcontract te beëindigen of te (laten) ontbinden. Als u niet met het verzoek tot beëindiging of ontbinding met wederzijdse goedkeuring instemt, zal de verhuurder zich tot de rechter moeten wenden. Omdat de huurder recht heeft op wettelijke huurbescherming is het niet zo eenvoudig een huurcontract door de rechter te laten ontbinden.

Huurachterstanden

Als huurder dient u uw huur tijdig te betalen. Indien uw achterstand oploopt tot meer dan 3 maanden zal de rechter daarmee een rechtsgrond aanwezig achten om uw huurcontract te ontbinden. Uit vaste rechtspraak blijkt dat het stelselmatig niet tijdig betalen van de verschuldigde huurpenningen aangemerkt wordt als wanprestatie zijdens de huurder/ster.

Hennepplantage

Als u thuis een hennepplantage heeft (gehad) die ontdekt is, zal vaak de verhuurder willen dat u de woning verlaat. Dit is echter niet verplicht. De verhuurder kan u niet zomaar uw woning uitzetten, dat kan alleen als de rechter dat heeft beslist.
Andere veel voorkomende vragen die betrekking hebben op de huurwoning kunnen zijn:

 • gebreken;
 • huurprijswijziging;
 • de onderhoudsverplichting;
 • aanvraag mede-huurderschap;
 • beëindiging van de huurovereenkomst;
 • ontruiming van het gehuurde.

De juristen van kantoor Juridisch Raadsman staan ook verhuurders bij. Zij adviseren en procederen over verschillende huurrechtelijke onderwerpen zoals:

 • huurovereenkomsten en koopovereenkomsten voor bedrijfsruimte en woonruimte;
 • huurprijswijziging, huurbeëindiging, indeplaatsstelling;
 • voorkeursrecht, koopopties;
 • afwijkende bedingen, medehuur, onderhuur, dringend eigen gebruik, renovatie, non conformiteit;
 • erfpacht, erfdienstbaarheden, opstal, splitsing;
 • appartementsrechten, VVE, mandeligheid, burenrecht.

De juristen van Juridisch Raadsman begeleiden met enige regelmaat vastgoedtransacties en werken daarbij samen met fiscalisten, notarissen, makelaars en advocaten.

Meer weten? Bel of stuur een e-mailbericht!