Bent u MKB-ondernemer en op zoek naar advies over belastingen, ondernemingsrecht en contractenrecht?

Wij zijn van mening dat iedere ondernemer als motto zou moeten hebben: voorkomen is beter dan genezen!
Als op zoek bent naar een jurist en adviseur die tegen betaalbare en scherpe tarieven adviseert, schakel dan Adviesbureau Juridisch Raadsman in. De juristen van Adviesbureau Juridisch Raadsman werken resultaat- en oplossingsgericht en adviseren u op duidelijke en begrijpelijke wijze. Onze juristen zijn betrokken, toegankelijk, denken met u mee, handelen proactief en initiatiefrijk.
Ons kantoor beschikt over specialistische- en hoogwaardige kennis van zowel het belastingrecht als het fiscale strafrecht. De fiscale-, strafrecht deskundigen hebben jarenlange praktijkervaring opgedaan bij grote advieskantoren en in spraakmakende zaken (o.a. KB-Lux kwesties).

Boekonderzoek/belastingcontroles

Heeft de belastingdienst een belastingcontrole of boekenonderzoek aangekondigd? Voorkom dan dat u in een valkuil valt. Wij kunnen u daarbij begeleiden en helpen om de juiste keuzen en afwegingen te maken. Wij kunnen u adviseren in het bepalen van uw processtrategie, de wijze waarop u wedervragen moet formuleringen en het bepalen van de aard en omvang van de informatie die u moet verstrekken. Uiteraard zullen wij nauw samenwerken met uw administrateur of boekhouder.

Civiele kwesties

Iedere ondernemer zal in de dagelijkse praktijk met enige regelmaat (on)bewust of (on)gewenst geconfronteerd met juridische vraagstukken/problemen van uiteenlopende aard. Variërend van het plannen en opzetten van een vennootschappelijke structuur tot het opstellen van een opdrachtbevestiging en algemene (in- en verkoop)voorwaarden, alsmede het aangaan of beëindigen van verschillende soorten contracten, zoals samenwerkings-, distributie-, franchise-, agentuur-, geheimhoudings-, management- en aandeelhoudersovereenkomsten. Daarnaast verricht u wellicht werkzaamheden voor anderen? U sluit overeenkomsten met opdrachtgevers, leveranciers of uitvoerders?

Als u een overeenkomst hebt gesloten kunnen de vervolgvragen zijn: wat hebt u afgesproken over leveranties en garanties? Wie is aansprakelijk wanneer na aflevering iets ontbreekt of niet in orde blijkt te zijn? Wat zijn de gevolgen en risico’s van een onduidelijk opgesteld beding? Kortom: er zijn diverse situaties denkbaar waarmee u als ondernemer in aanraking kunt komen en daardoor risico’s loopt om aansprakelijk gesteld te worden voor schade zonder dat u daarvoor verantwoordelijk bent of de schade niet aan u te wijten is.

ondernemers

Teneinde de bedrijfsrisico’s tot een minimum te beperken dient in de optiek van Kantoor Juridisch Raadsman iedere ondernemer:

  1. over een gedegen opgesteld standaardcontract te beschikken, waarin clausules die aansprakelijkheid beogen uit te sluiten of te beperken op de juiste wijze zijn geformuleerd;
 1. er voor te zorgen dat de Algemene Voorwaarden voldoet aan de wettelijke vereisten.

Door deze 2 zaken vooraf goed te regelen wordt het risico dat uw bedrijf voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan tot een minimum beperkt. Met name bij kleine bedrijven ontbreken vaak goed sluitende Algemene Voorwaarden waardoor deze bedrijven onverwachts in grote moeilijkheden terecht kunnen komen. Voorkom dit door tijdig en vooraf te laten beoordelen wat voor uw onderneming de mogelijkheden zijn.

Bureau Juridisch Raadsman kan u ook bijstaan in de volgende kwesties:

  1. het realiseren van de meest optimale rechtsvorm (beperking aansprakelijkheid en verlagen belastingdruk);
  2. het begeleiden bij de overname respectievelijk de overdracht van een bedrijf;
  3. het adviseren en begeleiden in geval van samenwerking met derden (joint venture);
  1. het uitvoeren van incasso-opdrachten;
  1. aansprakelijkheidsrecht, zoals geschillen inzake het niet op de juiste wijze of niet volledig nakomen van contracten (ofwel wanprestatie);
  1. arbeidsrechtelijke kwesties;
  1. merk- auteursrechten, alsmede octrooien;
  1. databankenrecht;
  1. letselschadekwesties;
  1. huurrechtzaken;
  1. het voeren van civiele procedures;
  1. het op fiscaal gebied adviseren van MKB-ondernemers in geval van boekenonderzoeken;
  1. het begeleiden bij door de F.I.O.D. ingestelde onderzoeken naar belastingfraude;
  1. het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in belastingkwesties (gerechtshoven en Hoge Raad).

Meer weten? Bel of stuur een e-mailbericht!