Zeer aantrekkelijke en concurrerende tarieven.

DE  TARIEVEN  VAN  KANTOOR  JURIDISCH  RAADSMAN  ZIJN  GEZIEN  DE  PRIJS-PRESTATIE-VERHOUDING  BETAALBAAR EN REDELIJK.  WIJ  ZIJN  DOOR  HET  LAGE  TARIEF  DAT  AAN  PARTICULIEREN  IN  REKENING  WORDT  GEBRACHT  IN  HOGE  MATE  INTERESSANT  VOOR  PARTICULIEREN  DIE  NIET VERZEKERD  ZIJN TEGEN  DE  KOSTEN  VAN  RECHTSBIJSTAND  OF  NIET  VOOR  EEN  TOEVOEGING  IN  AANMERKING  KOMEN.

Kantoor Juridisch Raadsman biedt deskundig juridisch advies en rechtshulp van hoge kwaliteit  aan tegen aantrekkelijke en concurrerende tarieven. Omdat de juristen van het adviesbureau Juridisch Raadsman hun kennis en praktijkervaring zo optimaal en efficiënt mogelijk inzetten, wordt het mogelijk juridische diensten van hoogwaardige kwaliteit tegen relatief lage tarieven en voorwaarden aan te bieden. Wij zijn beduidend goedkoper dan een advocaat omdat onze overheadkosten aanzienlijk lager zijn dan die van een advocatenkantoor. Wij kunnen u daardoor  diensten aanbieden die in kwaliteit niet verschilt van de diensten van een goed en gerenommeerd advocatenkantoor.

Als klant weet u van te voren waar u aan toe bent, omdat vooraf de aan een zaak te besteden uren en de te verwachten kosten zo nauwkeurig mogelijk worden begroot. Wel is het zo dat voordat onze juristen met hun werkzaamheden beginnen een voorschot aan de klant in rekening wordt gebracht. Om ons debiteurenrisico te beperken wordt een zaak pas daadwerkelijk in behandeling genomen nadat het desbetreffend voorschot betaald is. Een groot voordeel van kantoor Juridisch Raadsman is een gratis oriënterend gesprek van een halfuur.

De juristen van adviesbureau Juridisch Raadsman werken op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief. Het honorarium dat in totaal verschuldigd is voor een bepaalde zaak wordt bepaald door de bestede tijd maal het toepasselijk tijdstarief. Juridisch adviesbureau Juridisch Raadsman staat verder voor duidelijke afspraken die een klant een gerust gevoel en zekerheid geven. De hoogte van het uurtarief is variabel en onder meer afhankelijk van de aard van de zaak, tijdsdruk en eventuele specialistische kennis. De basis uurtarieven zijn als volgt:

i.   particulieren:  €  125,–

ii.   stichtingen   :  €  150,–

iii.   verenigingen:  €  150,–

iv.   ondernemers:  € 175,–

Bovenstaande uurtarieven zijn exclusief 21% B.T.W.

Van deze tarieven kan worden afgeweken indien de urgentie of complexiteit van de zaak daartoe aanleiding geeft.

NO CURE NO PAY

Adviesbureau Juridisch Raadsman is bereid om zaken en geschillen die daarvoor geschikt zijn gedeeltelijk op “No cure No pay” basis aan te nemen. Deze vorm van beloning wordt in zijn algemeenheid geacht een extra prikkel te vormen voor de dienstverlener om zich tot het uiterste in te spannen teneinde een zo goed mogelijk resultaat te behalen, zodat uno cure no pay zich geen zorgen hoeft te maken omtrent de kwaliteit van de dienstverlening.

Vergoeding gedeeltelijk op basis van een “No cure No pay”, ofwel “No win No fee” afspraak houdt in dat de te betalen vergoeding mede afhankelijk is van het uiteindelijk bereikte resultaat. Het hoeft geen betoog dat het aanvullend verschuldigd honorarium uiteraard alleen bij een positief resultaat in rekening wordt gebracht.

Meer weten? Bel of stuur een e-mailbericht!